HISTORISCH NIEUWS

Drie jaar na de oorlog trekt de economie aan.
1948 - CONFECTIE GAAT HET VAN MAATWERK WINNEN
Geplaatst op 05/2012

Drie jaar na de oorlog komt de loop er weer in. Langzaam maar zeker is er weer belangstelling van het modebewuste publiek voor nieuwe kleding. Die moet vaak naar de maat van de klant worden vermaakt. Maar er komen ook nog steeds klanten met oude kleding uit de oorlog dat moet worden hersteld van slijtplekken. Ook het omkeren van overjassen (de binnenkant naar buiten keren) is in 1948 aan de orde van de dag. De kleermakerij draait dan ook op volle toeren.

Na aandringen wordt J.H. Avis benoemd tot voorzitter van het college van commissarissen van Spaander.

De sombere stemming en stroeve verhoudingen binnen het college van commissarissen van het herenkledingbedrijf en overige aandeelhouders slaat langzaam om. Het tij keert. De omzet over 1947 komt uit op fl.110.000,-. Dit betekent een stijging met veertig procent ten opzichte van 1946. De commissarissen komen weer ouderwets in de juichstemming. Over Piet Nordemann niets dan goeds.

De kleermakerij levert veruit de meeste omzet (fl.94.850,-). Piet Nordemann vergelijkt de cijfers met het jaar 1938. Hij slaat het succesjaar 1939 en de desastreuze oorlogsjaren over. Vooral de verhoudingen van omzet in de kleermakerij, het herenmodevak en de confectie zijn maatgevend voor de jonge ondernemer. Met alle macht moet worden gewerkt aan een hogere omzet van het herenmodevak en de confectiekleding.

 

De directeur heeft de ogen op de toekomst gericht. Confectie is het toverwoord. In het jaarverslag licht Piet een stukje van de sluier op: ‘Zal de omzet van de confectie dit jaar bijna fl.50.000,- halen, dan is dit nog anderhalf maal zoveel als de omzet in 1938. De confectie moet Nederland weer tot een goed gekleed land maken, want hoewel de kleermakers in het algemeen hun best doen, is hun achteruitgaande aantal, wat een gevolg is van de verminderde animo van jonge mensen voor het vak, een slecht begin in de komende strijd tussen maatwerk en confectie, waarbij de confectie de beste papieren in de hand heeft.’

 

In augustus overlijdt commissaris Frans Hendrik Holzmuller. De oud-leraar van de RHBS wordt 66 jaar. Mevrouw G.A.A. Holzmuller-Teengs zal later in Alkmaar een belangrijke maatschappelijke rol gaan bekleden vanuit haar raadslidmaatschap voor de VVD. Piet Nordemann neemt het aandelenpakket van Holzmuller over. Junior heeft maar één doel voor ogen: Eerst de meerderheid van de aandelen op zijn naam en vervolgens de Raad van Commissarissen naar huis sturen. Nordemann junior heeft te veel geleerd van de jarenlange strijd tussen zijn vader en de grootaandeelhouders, verzameld in de RvC.


In de Bergerhout wordt de Julianaboom geplant.
LANGESTRAAT KRONIEK

1948

 

*Het is begin september 1948 een halve eeuw geleden dat Wilhelmina van Oranje wordt ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Groter nieuws is dat haar dochter Juliana het koningschap overneemt. Het is het startpunt van een lang koningschap. Alkmaar in het algemeen en de Langestraat in het bijzonder laten in 1948 de inhuldiging van Koningin Juliana niet ongemerkt voorbij gaan. De straat wordt versierd en de etalages opgesmukt, hoewel door de schaarste na vijf jaar oorlog de winkeliers nog niet kunnen bogen op uitgebreide collecties.

 

*In de raadzaal van het stadhuis wordt een elektrische klok onthuld als aandenken aan vijftig jaar koningschap van Wilhelmina. Een week eerder was er door een kortsluiting nog een ernstige stroomstoring in het stadhuis. In de Bergerhout plant de vrouw van de kersverse burgemeester Wytema een Julianaboom. De burgemeester zelf spreekt voor het eerst officieel in het openbaar. In de Grote Kerk wordt een concertprogramma van Nederlandse componisten afgewerkt. En er is een sportdag voor de jeugd.

 

*Hendrik Bulthuis heropent na een ingrijpende verbouwing zijn wolwinkel (voorheen manufacturen) even voorbij de Hoogstraat richting Grote Kerk. De winkel zit daar sinds 1922. Bulthuis is gespecialiseerd in ondergoed, kousen, sokken en breikatoen. Van oorsprong is het een winkeltje in dameshandwerken dat slechts veertien vierkante meter groot is en een etalage heeft in de Hoogstraat.

 

*Op de oosthoek van de Boterstraat opent Leo de Waard een kruidenierswinkel. Daarvoor had Ben Kuyper er een manufacturenzaak. Kuyper had meerdere winkels. Hij genoot veel bekendheid door zijn inspanningen binnen de ontzetvereniging en zijn zakelijk gevoel voor commercie. Ben Kuyper werd omschreven als ‘een handig en bekwaam koopman’. Hij meubileerde grote hotels, koloniehuizen, ziekenhuizen en instellingen in stad en wijde regio.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht