HISTORISCH NIEUWS

Mode 1947.
1947 - PIET NORDEMANN DIRECTEUR SPAANDER HERENMODE
Geplaatst op 05/2012

De verhouding tussen Piet Nordemann en de commissarisen is verbeterd. Piet heeft zich na het overlijden van zijn vader eind 1945 zodanig ontwikkeld, dat hij wordt benoemd tot directeur. Piet wordt ook plaatsvervangend secretaris van het college van commissarissen (voorheen Raad van Commissarissen), mede door het aanzienlijke aandelenpakket dat zijn vader in de loop van de twintig jaar bij Spaander heeft opgebouwd.

Er gaat in 1947 veel tijd zitten in de aanpassing van de statuten van de N.V. voorheen A. Spaander en Co te Alkmaar.

Mede door de problemen die zich voor het overlijden van Spaander hebben voorgedaan tussen de hoofddirecteur en directeur, verdwijnt de benaming ‘hoofddirecteur’ uit de statuten. Het bestuur van de vennootschap wordt opgedragen aan de directeur, onder toezicht van het College van Commissarissen, bestaande uit drie of vijf personen. De directeur vertegenwoordigt de n.v., is belast met o.a. uitvoering van besluiten van commissarissen en heeft machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig voor het kopen en verkopen van onroerend goed en het aangaan van leningen die niet vallen onder het gewone bankkrediet van de vennootschap.

De directeur moet eigenaar zijn van minimaal fl.5000,- nominaal aan aandelen in de n.v.

Bloemist P.J. Koster uit Sijbekarspel vult zijn aandelenpakket aan tot een nominale waarde van fl.6000,- en wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd tot commissaris. Piet Nordemann kan het goed vinden met de bloemist en heeft er nu een medestander bij in het college om zijn plannen door te drukken. 

Het college besluit in augustus de komende vijf jaar aan de weduwe mevrouw Nordemann-Stapel een uitkering van fl.500,- per jaar beschikbaar te stellen.

In de Alkmaarse Langestraat lopen de zaken rustig. De groothandel kan nog weinig aanbieden aan de detailhandel. De kledingindustrie is nog lang niet op gang. Piet Nordemann meldt in september aan de secretaris van het College van Commissarissen, burgemeester J.H. Avis van Midwoud, 'Zakelijk is er niet veel bijzonders, de stad Alkmaar staat deze en volgende week in het teken van landbouwfeesten en winkelweek'. Eind 1947 trouwt Piet Nordemann met Cornelia la Fleur.


De Nachtegaal heeft een nieuwe eigenaar.
LANGESTRAAT KRONIEK

1947

*Door de voortschrijdende bouwkundige en technische mogelijkheden heeft de gemeente de handen vol aan het opstellen van verordeningen, het voorschrijven en het controleren van bouwplannen van ondernemers en particulieren. Daar komt na de oorlog nog het probleem van de schaarste aan bouwmaterialen bij. De gemeente moet steeds afwegingen maken wie wel en wie geen beschikking krijgt op het gebruik van bouwmaterialen.

*Het magazijn van luxe en huishoudelijke artikelen annex speelgoedwinkel Endel, naast Ypma en tegenover Kofa Spruyt, is sinds 1896 aldaar gevestigd en heeft al vanaf 1937 problemen met de gemeentelijke afdeling Publieke Werken (het later Openbare Werken). Endel is in 1896 de eerste winkel die in het stille stuk richting Grote Kerk in de Langestraat wordt geopend waar tot dan nog alleen woonhuizen zijn.

*In 1937 weigert de gemeente de winkelier aanvankelijk een kantoortje achter de winkel te bouwen. De afweging is dat er geen afscheiding in de winkelruimte mag komen. Tien jaar later wordt om dezelfde reden de aanvraag voor een magazijn door de gemeente geweigerd. Ook zet de gemeente de winkelier onder druk na klachten van omwonenden, dat de rook uit de schoorsteen te veel overlast bezorgd.

*Hotel De Nachtegaal op de hoek van de Hoogstraat krijgt in 1947 een nieuwe eigenaar. Cornelis de Boer neemt het roer over van Wessels, die in 1926 De Nachtegaal laat bouwen (architect Saal). De naam De Nachtegaal is afkomstig van het verdwenen hotel van Van der Sleesen aan de Bergerhout.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht