HISTORISCH NIEUWS

Het overlijden van Willem Nordemann is een drama.
1945 -PLOTSELINGE DOOD WILLEM NORDEMANN
Geplaatst op 05/2012

 

'De tijden zijn aller belabberd voor het zakenleven. Razzia’s en alle mogelijke moeilijkheden worden de mensen in de weg gelegd. Maar eenmaal worden de tijden weer beter. Er is straks van alles nodig. Mijn kaspositie is zeer ruim, circa 13.000 gld. Ik heb nog geen staat van de bank ontvangen', schrijft Nordemann begin januari 1945 aan de heren commissarissen.

Op 14 maart kan de directeur melden dat het in de kleermakerij erg druk is, maar door 'allerlei beslommeringen' de arbeidsprestatie laag ligt. Het personeel wordt uitbetaald in voedsel: voornamelijk aardappelen en bruine bonen. De kleermakers zijn onderduikers die dagelijks van hun onderduikadres worden opgehaald en weer terug worden gebracht. Het werk in de kleermakerij bestaat voornamelijk uit het vermaken van kleding. Nieuwe kleding wordt nog nauwelijks verkocht.

Er is alleen nog schriftelijk contact tussen 'Alkmaar en Hoorn'. Wegvervoer is er tot de bevrijding in mei nog nauwelijks. 

In maart is het 25 jaar geleden dat de nieuwe zaak in de Langestraat is geopend. Nordemann tot zijn commissarissen: ‘Geen uwer zal wel komen, ofschoon U hartelijk welkom is. Ook de president-commissaris is momenteel niet te bereiken. Het personeel is de oprichting niet vergeten. Daar vergaderen onmogelijk is, kan U wel goedkeuren wat en hoe wij het jubileum zullen vieren. Moge het voor alles spoedig Vrede worden.’ 

De vreugderoes na de bevrijding wordt eind 1945 fors getemperd door een drama binnen het gezin Nordemann.

Op 20 oktober 1945 komen de commissarissen in vergadering bijeen ten huize van de directeur in de Langestraat. Het is de laatste bijeenkomst voor Willem Nordemann.

Avis feliciteert de aanwezigen, dat ze zo goed de ‘moeilijke en gevaarlijke tijd’ zijn doorgekomen. Iedereen is op tijd gekomen, ondanks de slechte  verbinding met West-Friesland. In de winkel is weinig voorraad en er is weinig geld in kas. De overdracht van aandelen van wijlen Andries Spaander (1937 overleden) is nog niet  geregeld. Hierover is een rechtsgeding gaande. De rekening en andere financiële overzichten worden niet behandeld. Dat komt aan de orde in een eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Een maand later, op de ochtend van 19 november, vindt Piet Nordemann zijn vader dood achter de winkel in de kleermakerij. Willem Nordemann is 55 jaar geworden. De schok is enorm. Binnen de familie heerst verbijstering. Dit had niemand kunnen vermoeden. Zoon Piet is 24 jaar oud. Hij heeft een goede financiële opleiding (accountancy) op zak. 

Op 15 december komen de commissarissen bij elkaar. Willem Nordemann wordt uitvoerig herdacht. Avis geeft toe dat de verhouding tussen de overleden directeur en ‘Hoorn’ (lees Andries Spaander en de aandeelhouders) vaak zeer problematisch is geweest. Een schuldige daarin is niet aan te wijzen. Nordemann zal bij de commissarissen in gedachten blijven voortleven als ‘een goed mensch die met hard en ziel de zaak was toegedaan. Hij rustte in vrede.’ Wat nu met de zaak? Wie moet deze leiden?

Allereerst moet een principebesluit worden genomen: doorgaan of verkopen? De mening is, dat de zaak alleen kan worden voorgezet als een goede vervanger wordt gevonden voor Willem Nordemann. De president-commissaris is volgens de statuten nu waarnemend directeur. Bedrijfsaccountant Pereboom wordt verzocht de zaak in Alkmaar onder zijn hoede te nemen en te kijken hoe de zaken er voor staan. Hij zal samen met Piet Nordemann de boekhouding controleren. Piet is in de zaak gegroeid en wordt wel gezien als de toekomstige opvolger van zijn vader, maar er is een probleem. Willem Nordemann heeft kort voor zijn overlijden nog te kennen geven dat zijn zoon hem niet wil opvolgen. Ook mist Piet in- en verkoopervaring. Dat vergt minimaal twee jaar.


De bevrijding.
LANGESTRAAT KRONIEK

1945

*Zelden in de geschiedenis van de Langestraat zal een uitbundiger en groter menigte feest hebben gevierd als op 8 mei 1945. De eerste tekenen van vreugde ontstaan om 9.00 uur, als een Engelse eenheid een bezoek brengt aan het stadhuis. Rond twee uur die middag arriveert in een open brandweerwagen de verbannen burgemeester jhr. F.H. van Kinschot, geflankeerd door politie-inspecteur W.C. Rijpma en brandweercommandant F. Ringers. Daarachter een lange stoet geallieerde voertuigen. De voertuigen zijn beladen met Alkmaarse burgers, die overal aanhangen.

*Leo Hagenaar adverteert eind die maand:

Heren, de tijd is hopelijk gauw weer daar

Dat men kan kopen een lekkere sigaret en goede sigaar.

Het adres, door de tijd wel wat ontwent

Is U toch zeker nog wel bekend.

Voor goede kwaliteit, ’ t is waar

Gaat men weer naar Sigarenmagazijn J. Hagenaar.

Talrijke winkels hebben behoefte aan personeel, terwijl goederen nog nauwelijks te krijgen zijn en de handel schoorvoetend op gang komt. 

*Half oktober adverteert een reeks winkeliers in de binnenstad, waarvan twaalf uit de Langestraat, dat zij voortaan ieder dag van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur geopend zijn voor het publiek. Behalve maandagochtend. Het gaat om Bulthuis (wol), Du Crocq (herenmode), Endel (speelgoed), De Haan (hoeden), Heeger (damesmode), Heuseveldt (huishouden), Kofa Spruyt (warenhuis), Kõster (mode), Lienesch (mode), Meijer (mode&bedden), Putman (mode) en Spaander (mode).

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht