HISTORISCH NIEUWS

Het echtpaar Nordemann voor het raam van de bovenwoning.
1944 - NASLEEP AANDELENPAKKET WEDUWE SPAANDER
Geplaatst op 05/2012

In 1944 komt de raad van commissarissen nog slechts één keer officieel bijeen. Holzmuller is waarnemend voorzitter. Halverwege de maand mei wordt de situatie van de herenkledingwinkel in Alkmaar onder de loep genomen. Nog steeds is de nasleep met de weduwe van Andries Spaander, die inmiddels is hertrouwd, onderwerp van gesprek. Het gaat vooral over de overname van het pakket aandelen van Spaander.

Tweede belangrijke aandachtspunt is de gezondheidssituatie van directeur Nordemann. Holzmuller noemt de situatie in Alkmaar zeer precair. Willem Nordemann is opnieuw ziek thuis. Hij is overspannen. De grote werkdruk, maar meer nog de onenigheid in de voorgaande jaren tussen de onderdirecteur in Alkmaar en de hoofddirecteur en raad van commissarissen te Hoorn gaat zich nu steeds vaker wreken.

Daar komt ook de oorlogssituatie bij. Als kort na het overlijden van hoofddirecteur Andries Spaander in 1937 de winkel in Hoorn wordt gesloten en de omzet in de Alkmaarse Langestraat snel stijgt, veert Willem Nordemann weer helemaal op. De oorlog maakt een abrupt einde aan de economische opleving.

De commissarissen maken zich zorgen over de continuering van de winkel. De opvolging van de directeur is niet geregeld. Zoon Pieter Herman Nordemann wordt binnenkort 23 jaar is nog te jong om zijn vader op te volgen. Een oplossing wordt op voorhand niet gevonden. 

Er wordt ook gesproken of de directeur over het jaar 1942 wel een gratificatie dient te ontvangen. De omzet daalt immers. Besloten wordt een ‘bescheiden bedrag’ aan Nordemann beschikbaar te stellen.

Begin december is de directeur weer op de been en kan hij zijn commissarissen in Hoorn melden dat de omzet in 1943 uit zal komen op circa fl.50.000,-. 

Willem Nordemann: Aanvoer van goederen is er weinig meer, zodat nu onze voorraden gaan minderen. Ze moeten maar moed houden en vertrouwen dat het spoedig weer beter mag worden. Kasgeld etc. is er van alles genoeg, aldus het bericht aan de raad van commissarissen.


Alleen Bulthuis adverteert nog in het laatste oorlogsjaar.
LANGESTRAAT KRONIEK

1944 

*Huize De Dieu (in de volksmond Huize Egmond) wordt in 1944 aangekocht door de verzekeringsmaatschappij ’t Hooge Huys ernaast. De koop kan worden gesloten omdat eigenaresse mevrouw C.F. van der Feen de Lille is overleden. Hiermee komt een einde aan de lange bewoningsgeschiedenis van dit voorname herenhuis bij de Grote kerk. Het pand dateert van 1743 en biedt eeuwenlang onderdak aan regenten en magistraten, al dan niet van adellijke komaf. Eén van de beroemde stedelingen die er woonde is jhr. mr. Gijsbert Fontein Verschuur, lid van de Staten Generaal.

*Op 29 augustus staat in het flinterdunne en slecht leesbare Dagblad voor Noordholland, plaatsvervanger voor de Alkmaarsche Courant, het bericht dat  winkelchef Piet van de Berg, werkzaam bij bloemist Doggenaar, veertig jaar in dienst is.  Piet was twaalf jaar toen hij loopjongen werd bij Doggenaar.  In de woning van de jubilerende chef boven de winkel wordt het feest op bescheiden wijze gevierd. Er is een enveloppe met inhoud van de baas en een zilveren medaille met oorkonde van de Maatschappij van Tuinbouw. Boven het jubileumbericht staat de toedracht van een dodelijk ongeval van een vrouw op het perron waar de tram naar Bergen vertrok. De vrouw sprong op de vertrekkende tram en kwam tussen de rijtuigen terecht.

*Op de voorpagina het bericht dat de Sovjetaanvallen door de Duitsers overal worden afgeslagen. De bron: het hoofdkwartier van de Führer.

*In heel 1944 plaatsen alleen wolwinkel Bulthuis en beddenzaak Sidonius de Jong een advertentie in de krant. De rest van de totaal negentig Langestraatwinkeliers laat het afweten.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht