HISTORISCH NIEUWS

De winkel draait op volle toeren.
1942 - WILLEM NORDEMANN: DE ZAAK STAAT ER ZEER GOED VOOR
Geplaatst op 02/2012

 

 

De Duitse bezetting drukt steeds zwaarder zijn stempel op het wel en wee in stad en regio. Niet in de laatste plaats door ‘vergissingbombardementen’ door Engelse vliegtuigen op Alkmaar.

Er wordt ook een distributieregeling van kracht die voortkomt uit de wet van juni 1939, waarin bij geval van oorlog een doelmatige distributie van goederen van kracht wordt, zodat de vrije handel aan banden wordt gelegd. Bedrijven kunnen speciale vergunningen aanvragen om goederen te verhandelen. De burgemeester is gemachtigd vergunningen, tegen vastgestelde voorwaarden en regels, af te geven. Willem Nordemann van Spaander herenmode  maakt vooralsnog geen gebruik van een ontheffingsvergunning. 

Ernstiger zijn de maatregelen tegen Joodse burgers. Eind april 1942 wordt bekend gemaakt, dat iedere Jood van zes jaar en ouder een Jodenster moet dragen. Ook wordt een gedwongen tewerkstelling in Duitsland afgekondigd. De Duitsers struinen bedrijven af voor verscholen arbeidskrachten. Veel Alkmaarse mannen duiken onder.

In mei wordt in Alkmaar de NSB-burgemeester B.A. van der Sluijs aangesteld. Onder zijn bewind worden talrijke ambtenaren vervangen door personeel dat in de geest van de nieuwe tijd wil werken.

Willem Nordemann heeft zijn zaak goed op orde. Er zijn geen aanwijzingen dat personeel van Spaander naar Duitsland moet of onderduikt.

De directeur meldt in maart aan zijn commissarissen met trots dat de winkelvoorraad goed op orde is: Het is een prachtige collectie en we kunnen nog zeer lange tijd voorruit. De zaak staat er werkelijk zeer goed voor. Er zijn veel anderen de maar verkocht en verkocht hebben, maar vergeten bij te kopen en nu straks zeer weinig kunnen kopen. Ik heb er eenmaal anders over gedacht, aldus Willem Nordemann in zijn jaarverslag.

De oorlogssituatie en de toenemende druk van de bezetters op de bevolking heeft tot gevolg dat de kooplust terugloopt. De Alkmaarders hebben wel wat anders aan hun hoofd dan winkelen.

Aan het eind van dit derde oorlogsjaar constateert Willem Nordemann dat de omzet ten opzichte van 1941 is gedaald van fl.123.000,- in 1941 naar fl.88.355,- in 1942.

Johanna Visser, weduwe van Andries Spaander, trouwt eind april 1942 met de Duitse violist Heinrich Plukker. Plukker woont in Amsterdam en is betrokken bij de Nederlande omroep.

 


De stadhuisleeuw valt van zijn sokkel.
LANGESTRAAT KRONIEK

1942

 

*Schoenhandel Herm. De Raat legt begin 1942 uit dat in het afgelopen jaar de moeilijkheden om U te bedienen, zoals U van ons gewend, zeer groot was. Het is de schoenhandelaar zeer aangenaam en tot een grote steun dat hij zoveel begrip en erkentelijkheid mocht ontvangen. Van ganscher harte echter hopen wij, dat in 1942 de moeilijkheden welke ons thans drukken, zijn overwonnen en dat U weer zonder schoenenbon Uw inkopen bij ons kunt doen.

*Toeval of opzet, maar op dezelfde dag dat N.S.B.-leider ir .Mussert een bezoek brengt aan de Grote Kerk en de kaasmarkt, rolt een zandstenen leeuw van de bordestrap van het stadhuis in de Langestraat. Terwijl Mussert in het gebouw van de Landstand aan de Kennemerstraatweg luistert naar boerenleider Jan Saal, buigt men zich voor het bordes van het stadhuis over de vraag hoe het mogelijk is dat het symbool van Hollands kracht van zijn voetstuk is gerold.  Een voorbijganger praat de verbaasde stadhuisbode bij en vertelt dat enkele jaren eerder de leeuw aan de andere zijde van de trap ook op straat is gerold. Een onderzoek wijst uit, dat het bordes en trappen aan een restauratiebeurt toe zijn. Geld ontbreekt echter. Daar kan men in de Grote Kerk over meepraten. Daar loopt het regenwater al een decennia lang langs de binnenkant van de kerkmuren naar beneden.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht