HISTORISCH NIEUWS

Willem Nordemann ontwierp de kaaswimpel.
1936 - SCHOONVADER WILLEM NORDEMANN WIL WINKEL KOPEN
Geplaatst op 07/2011

Eind 1935 balanceert het winkelbedrijf van Spaander op de rand van de afgrond. Nordemann heeft de raad van commissarissen voorgeteld de zaak in Alkmaar te verkopen. Hij wil een goedkoper pand in de stad huren en een eigen modezaak beginnen. Dat zou voor alle partijen de beste oplossing zijn. Aldus de onderdirecteur. Dan maakt commissaris Stapel, schoonvader van Willem Nordemann, bekend dat hij de zaak in de Langestraat wil kopen voor fl.40.000,- plus fl.12.000,- voor de goederen en inventaris. Willem kan dan doorgaan met de winkel.

Juist op het moment dat een besluit moet worden genomen de Alkmaarse vestiging te verkopen, gloort er weer hoop. De economie trekt aan. De accountant heeft op verzoek van de commissarissen inmiddels een verlies- en winstrekening opgemaakt over de periode 1920-1934. Daaruit blijkt dat de Hoornse vestiging per saldo een verlies geleden heeft van fl.34.270,- en Alkmaar een winst heeft opgeleverd van fl.49.150,-. Als wordt besloten Alkmaar te verkopen is Hoorn reddeloos verloren en zal het bedrijf Spaander worden opgeheven. Besloten wordt het bedrijf op oude voet voort te zetten. Wel ligt nu de vraag op tafel wanneer de verliesgevende winkel in Hoorn moet worden gesloten.

Andries Spaander krijgt op jaarbasis een salarisverhoging van fl.500,- vanwege de inkomstenderving uit het verlies van zijn wethouderschap in Hoorn. Noordemann krijgt toestemming fl.500,- uit te geven voor verbetering van de etalage.

De kleermakerij in Alkmaar draait voornamelijk op winkelchef en coupeur Leo Hovenier. Hij vervangt ook Nordemann. Begin september hoort Nordemann van een grossier uit Amsterdam dat deze is benaderd door Hovenier kleding te leveren voor zijn toekomstige kleermakerij. De grossier weigert, omdat hij Spaander als goede klant niet wil verliezen. Willem Nordemann is geschokt. Hij legt de schuld bij de commissarissen die de druk, op het personeel te bezuinigen, steeds meer opvoeren. Hovenier vreest ontslag en wil een eigen zaak beginnen. Nordemann weet Hovenier vooralsnog te behouden.

Andries Spaander laat nog maar weinig van zich horen. Zijn slechte gezondheid speelt hem parten. Nordemann vindt ontspanning in het ontwerpen van de Balwerpspeeltafel Ballero, bestaande uit een aantal om een horizontale as draaibaar opgestelde schijven die na het omwerpen een bepaald teken aanwijzen. Bij het aanvragen van een internationaal octrooi blijkt een dergelijk spel al te bestaan. De uitvinder past het daarop aan en het spel krijgt de naam Kegelino. in Duitsland wordt het nog steeds gespeeld.

De kaaswimpel is een succes. Ieder vrijdagse kaasmarkt is de route Langestraat-Waagplein versierd met wimpels.


De winkel van Elzas.
LANGESTRAAT KRONIEK

1936

*De Langestraat verliest in 1936 een fraaie voorgevel. Een jaartalsteen in het tweede pand, westelijk van de Boterstraat, bewijst dat de gevel dateert van 1728. Het pand is van 1822 tot de komst van kledingwinkelier Droge in 1909, in gebruik bij de familie Schutz. Godfried legde de basis, toen hij uit Duitsland naar Alkmaar trok in het voetspoor van vele Duitse kooplieden in manufacturen.

*Modemagazijn J.G. Droge vraagt begin 1936 een bouwvergunning aan voor een moderne strakke gevel. De gemeente is lastig met de afgifte van een vergunning. Er liggen nieuwe trottoirs en winkeliers springen altijd gelijk op de bres als de straat wordt versperd door obstakels. Daarom maakt Droge duidelijk dat bouwmaterialen niet perse over het trottoir per as hoeven worden aangevoerd. De gemeente hoeft dus niet bang te zijn voor verzakkingen.

*J. Elzas, grondlegger van het Manchesterhuis en veel later Vet spijkerbroeken, vraagt toestemming voor een bronzen winkelpui omgeven door bruine tegels, voor het tweede winkelpand vanaf het Payglop. De Joodse firma Elzas A.J. Elzas is sinds 1889 in de Langestraat gevestigd. Elzas verhuurt het pand aan J. Zijlstra Hz. Jacob Zijlstra (1869-1956) is kruidenier. Alkmaar is de 43e vestiging. Zijlstra heeft nu totaal 76 winkels in Nederland. Vet is uitgegroeid tot een winkelketen met vele verschillende namen, ondergebracht in Coltex (Heerhugowaard).

Kledingwinkelier Gerard Worm krijgt het aan de stok met Frans Wiedijk uit Grootschermer. Wiedijk verspreidt het gerucht dat Worm via een aanplakbiljet het publiek oproept uitsluitend bij (katholieke) geloofsgenoten te kopen. Worm dwingt de lasteraar zijn woorden in het openbaar via een advertentie in de krant te herzien. Aldus geschiedt.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht