HISTORISCH NIEUWS

De etalage is onderwerp van een ernstig conflict.
1935 - HEFTIGE RUZIE BINNEN DIRECTIE OVER ETALAGE
Geplaatst op 07/2011

Andries Spaander zwicht voor de druk van de raad van commissarissen en schrijft eind juni 1935 in een zeven regelig briefje aan het bestuur, dat hij voor de gemeenteraad van Hoorn heeft bedankt. Hij meldt ook dat de winkelbedienden voortaan halve dagen zullen werken. De coupeur en de atelierknecht worden voor de helft in hun salaris gekort en de bedrijfswagen staat inmiddels te koop. Ik meen hiermede aan Uw verlangens te hebben voldaan, eindigt de hoofddirecteur-aandeelhouder zijn bericht.

Onderdirecteur Willem Nordemann krijgt begin september ook een briefje van Spaander. De hoofddirecteur wil het inkoopboek per omgaande toegestuurd krijgen en de Alkmaarse filiaaldirecteur wordt gesommeerd het overtollig kasgeld onmiddellijk te storten op de rekening van de middenstandsbank te Hoorn. Uit de laatste zin van de in grimmige taal opgestelde brief blijkt dat Spaander, op (fiets)bezoek in Alkmaar, de etalage heeft bekeken en tot de slotsom is gekomen dat deze schreeuwt om verfrissing. Nordemann reageert richting Spaander, dat hij juist twee dagen eerder de etalage heeft veranderd door regenkleding aan te bieden. Nordemann verzoekt Spaander naar Alkmaar te komen om uit te leggen hoe het dan wel moet.

Vijf dagen na het bericht aan Spaander schrijft Nordemann, voor het eerst in de vijftien jaar dat hij bij Spaander & Co werkzaam is, een brief aan de president-commissaris Avis. De onderdirecteur doet zijn beklag over de manier waarop Spaander hem heeft bejegend over de etalage in Alkmaar. Ik stond paf en nog begrijp ik die onzalige reactie niet. Vijftien jaar lang wist deze heer niet wat er in onze etalage stond en nu opeens wordt hij actief, maar dan wel op een eigenaardige oncollegiale manier, aldus Nordemann aan Avis.

De sfeer binnen de tweehoofdige directie is totaal zoek. De slechte omzetcijfers zetten alles nog meer onder druk. Het gaat zover, dat Willem Nordemann een berekening maakt wat de liquidatie van de Alkmaarse vestiging oplevert. Na verkoop van het onroerend goed, uitverkoop van de winkelvoorraad en inbreng van zijn fl.10.000,- aan aandelen blijft er een saldo over van fl.30.000,-.


Spruyt & Leijers wil een grote manufacturenzaak bouwen.
LANGESTRAAT KRONIEK

1935

*Steeds meer winkeliers in de Langestraat besluit een watercloset aan te laten leggen. Ze zijn blij dat het probleem van de wekelijkse gang van tonnenman door de winkel opgelost wordt als er een spoeltoilet is aangelegd. Wel moet er achter de zaak ruimte zijn voor een beerput. Deze moet gemiddeld om de twee jaar worden geleegd. Een probleem is wel het vergunningstelsel, dat hiervoor van toepassing is. De gemeente is streng in de voorwaarden. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht past de regels nauwgezet en streng toe. Voor de gemeente is het een zorg dat de werkgelegenheid voor de tonnenophalers wordt gegarandeerd. De ophalers krijgen immers steeds minder werk te doen.

*Dit jaar 1935 wordt de basis gelegd voor de sloop van een van de grootste woonhuizen aan de noordzijde van de Langestraat. De zoon van de laatste bewoner, mr. G.A. de Lange, heeft een jaar eerder de gemeente verzocht het monumentale woonhuis te mogen laten verbouwen tot winkelhuis. In 1744 bewoonde burgemeester en dijkgraaf mr. Daniel Baart het pand, inclusief vier dienstboden. In 1922 kocht de firma J.j.P. Spruyt & Leyers het naastgelegen woonhuis van dokter Leonard de Sonnaville en verbouwde het tot een winkel van manufacturen en meubelen. De winkel moet nu worden verdubbeld in ruimte.

*Ook in het stadhuis vinden belangrijke veranderingen plaats. Burgemeester Jonkheer mr. F.H. van Kinschot (liberale staatspartij) doet zijn intrede. Hij maakt een slechte start, door het burgerinitiatief voor de bouw van een (openbaar) overdekt zwembad aanvankelijk naast zich neer te leggen. De gemeenteraad wordt door een rooms-rood blok gedomineerd en fluit de eerste burger terug.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht