HISTORISCH NIEUWS

Samen met de krant houdt Spaander een inzamelaktie.
1934 - RUZIE OVER ONJUISTE BOEKINGEN IN VERLEDEN
Geplaatst op 06/2011

De economie holt achteruit. De regio West-Friesland (Hoorn) wordt zwaarder getroffen dan Noord-Kennemerland (Alkmaar) door de stijgende werkloosheid. De reden: het werkgelegenheidsproject Afsluitdijk is afgelopen omdat de dijk gereed is. De ingezette arbeiders zijn weer werkloos en aangewezen op de karige steunregeling. Hun koopkracht zakt drastisch.

De agrarische sector gaat extra zwaar gebukt onder de crisis. Het bestedingspatroon van de bevolking vermindert nog steeds. De omzet in de winkel van Spaander in Hoorn blijft dalen. De rode cijfers drukken zwaar.

Voorzitter Hendrik Jacob Avis van de raad van commissarissen, geeft de burgemeestershamer van Midwoud (sinds 1900 eerste burger aldaar) over aan zijn zoon Jacob Hendrik (1891). Hierdoor kan H.J. meer tijd besteden aan Spaander & Co. Avis junior zullen we nog tegenkomen in het Spaanderhuis, als opvolger van zijn vader.

De voorzitter en grootaandeelhouder Avis sr. zet zijn vertrouwelijke correspondentie met Holzmuller over de interne strubbelingen binnen het modebedrijf voort. Willem Nordemann is de gedoodverfde opvolger van Andries Spaander. Dat is zonneklaar voor de voorzitter.

Maar: Ik hoop niet dat U denkt dat Nordemann thans al door mij wordt geprefereerd als hoofddirecteur. Dat is een zaak van later. Nordemann zal zich nog heel wat vervormen moeten, alvorens hij mijn preverentie krijgt. Maar denkt U eens ernstig na over mijn idee, maar....U spreekt er vooral niet over met anderen. Toch zou een ontslag van Spaander zeer welkom zijn, al heeft het ook zijn negatieve kanten. Aldus een van de vertrouwelijke (schriftelijke) hartenkreten van Avis aan Holzmuller.

Aan het eind van het jaar 1934 zorgt Willem Nordemann voor veel commotie binnen het bedrijf als hij kenbaar maakt dat in 1926 bewust onjuiste boekingen en afschrijvingen zijn gedaan om zo de cijfers van Hoorn ten opzichte van Alkmaar positief te beinvloeden. Spaander is erg boos door de beschuldiging van zijn onderdirecteur uit Alkmaar. Nordemann komt met een financieel overzicht, waaruit blijkt dat enkele algemene kosten in 1926 niet zijn doorberekend aan de Hoornse winkel. Hierdoor is Alkmaar te zwaar belast. Het zal duidelijk zijn dat de verhouding tussen beide directieleden er niet beter op wordt.

De winkel in Alkmaar haalt eind augustus de krant door de opmerkelijke etalage, ter promotie van de inzamelaktie van oude koperen rijwielplaatjes. De opbrengst is voor de t.b.c.-bestrijding. Twee etalagepoppen, een verpleegster en een bleek jongetje, zijn de aandachttrekkers.


Er bleef na de brand weinig over van de hoedenwinkel.
LANGESTRAAT KRONIEK

1934

* Eind januari 1934 brand het tweede pand vanaf de Mient, naast de oude winkel waar Spaander in 1915 begon, totaal uit. het vuur is ontstaan op de zolder van de hoedenwinkel van mevrouw Zalinge. De hitte van de vlammen is zo hevig, dat aan de overzijde het winkelruit van modehuis meijer knapt.

* In de eerste week van augustus verdringen zich honderden mensen voor het ronde gat in het etalageraam van Spaander. In de winkelruit zit een opening van vijftien centimeter doorsnee, waar doorheen het publiek oude metalen rijwielbelastingplaatsjes kan gooien. De plaatjes komen in een grote ronde ijzeren man. De inzamelactie komt ten goede aan het tbc(tuberculose)-centrum Zonnestraal in Hilversum en is een initiatief van de Alkmaarsche Courant. Sanatorium Zonnestraal dateert van 1928 en bestaat uit paviljoens waar tuberculosepatienten worden verpleegd. Aanvankelijk zijn het diamantslijpers die door ongezonde toestanden in de werkplaatsen tbc oplopen en in Zonnestraal worden verpleegd. Later volgen ook andere bevolkingsgroepen uit krottenwijken in de grote steden.

*Het fietsplaatje is in 1924 ingevoerd door de regering. Iedere fietser, op enkele uitzonderingen na zoals werklozen, wordt verplicht elk jaar een metalen plaatje te kopen, dat goed zichtbaar op het stuur moet worden bevestigd. Wie werkloos wordt hoeft geen nieuw plaatje aan te schaffen. In het oude fietsplaatje wordt dan een gat geboord. Zeventien jaar lang zal het fietsplaatje als het meest gehate belastingmiddel worden beschouwd.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht