HISTORISCH NIEUWS

De Schermeretalage is een succes.
1933 - DRIE EEUWEN SCHERMER GROOTS GEVIERD
Geplaatst op 05/2011

Drie eeuwen eerder is de Schermer ingepolderd. Dit  feit wordt in de zomermaanden niet alleen in de Schermer, maar ook in Alkmaar groots herdacht. Willem Nordemann richt er speciaal een etalage voor in. Dat trekt veel aandacht van het winkelend publiek. De winstmarge daalt echter door prijsdumping.

Voorzitter Avis neemt secretaris Holzmuller steeds vaker in vertrouwen over de zorgelijke situatie binnen spaander & Co door de economische crisis. Op 16 mei schrijft de burgemeester van Midwoud dat hij de kermis in zijn dorp 'volgaarne' laat schieten voor een ingelaste vergadering van commissarissen.

Voordat de voorzitter verder gaat in zijn brief, dringt hij eropaan dat de ontvanger het schrijfsel na lezing direct vernietigt. Drie nog bestaande briefjes van Avis aan Holzmuller uit 1933 getuigen van het niet opvolgen van Holzmuller aan het verzoek. Avis schrijft dat hij liever de pen hanteert dan de telefoon. Reden is een aandoening aan zijn stembanden, dat hem het spreken bemoeilijkt.

De vergaderingen van commissarissen worden iedere twee maanden in Hoorn gehouden. Hoofddirecteur Spaander en onderdirecteur Nordemann zijn mede aanwezig. De dalende omzetcijfers en de daardoor noordzakelijke bezuinigingen staan steeds bovenaan de agenda. Avis hakt op de directeuren in. Er moet personeel uit. Vooral in Hoorn, want die winkel baart de meeste zorgen.

Willem Nordemans' schoonvader, commissaris Stapel, is het met Avis eens dat er iets moet gebeuren in Hoorn. Nordemann maakt duidelijk dat de winstmarge in Alkmaar weliswaar ook onder druk staat, maar dat het wel steeds drukker wordt in de Langestraatzaak. Stapel zegt dat hij met beide directeuren wil praten over de situatie. Twee dagen na de vergadering ontvangt Holzmuller via zijn brievenbus in de Alkmaarse Emmastraat weer een briefje van Avis. De bedrijfsauto is de voorzitter al tien jaar een doorn in het oog. Veel te duur in onderhoed.

De voorzitter zal in de volgende vergadering voorstellen de auto te verkopen. De directie kan beter een auto huren als dat nodig is. En misschien is het beter Spaander met pensioen te sturen. Hoewel, 'Nordemann is nog niet klaar voor het hoofddirecteurschap'. Maar eerst zal Spaander zijn wethouderschap in Hoorn en het voorzitterschap van de afdeling van de Vrijheidsbond moeten opgeven. Dan heeft hij meer tijd voor de zaak. Het pensioen voor Spaander komt later wel aan de orde. Aldus Avis aan Holzmuller.


De nieuw aangelegde Van den Boschstraat.
LANGESTRAAT KRONIEK

1933

*De ruim een meter brede Krebbesteeg tussen Langestraat en Gedempte Nieuwesloot, net breed genoeg voor een hondenwagen, wordt een brede troostloze straat. De Van den Boschstraat is vernoemd naar het RK-raadslid dat zich in die jaren zo bezig houdt met de monumentale schoonheid van de Langestraat en bevordering van de economie. Van den Bosch is eigenaar van de kunstboterfabriek aan de Helderseweg hoek Geestersingel. De nieuwe straat biedt aan Hotel Proot (later Hotel Victory) een zij-ingang. De eigenaar denkt er zonder bouwvergunning een garage te kunnen bouwen voor zijn gasten. Dat accepteert de gemeente niet. Een bouwstop volgt. De gevels van de nieuwe straat zijn foeilelijk. Er is geen ondernemer die er zich wil vestigen. Wel wordt de Langestraat ontlast van het verkeer, dat nu halverwege de straat kan afslaan naar de Gedempte Nieuwesloot.

*Polder de Schermer bestaat drie eeuwen. Alkmaar bewijst dat het de belangrijkste centrumstad van Kennemerland en de noordkop is. De stad wordt een zomer lang omgetoverd tot agrarisch centrum. De winkelstand in de Langestraat laat zich niet onbetuigd. Nordemann toont zijn vakmanschap als etaleur. Zijn etalage krijgt een eervolle vermelding in een door de VVV Alcmaria uitgeschreven wedstrijd.

*Op 26 mei ontstaat een opstootje als drie naast elkaar stilstaande auto's de rijweg en het trottoir blokkeren. De wagens staan klem, omdat er een pech heeft. Een chauffeur roept de hulp in van het winkelend publiek, dat de auto optilt en opzij zet.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht