HISTORISCH NIEUWS

Zo adverteert Spaander in de Langestraatkrant.
1926 - ECONOMISCHE CRISIS SLUIPT NADERBIJ
Geplaatst op 01/2011

De inkoopprijzen van de goederen blijven stabiel. Alleen de katoenprijzen dalen aanzienlijk. De zaken binnen Spaander N.V. verlopen 'bevredigend'. Ondanks de merkbare gevolgen van de internationale economische crisis. De winkel in Hoorn wordt aanmerkelijk uitgebreid met het naastgelegen voormalig bankgebouw.

De omzet in Hoorn stijgt naar fl.73.000,- (vorig jaar fl.60.000,-). De winkel in de Alkmaarse Langestraat blijft met fl.125.000,- gelijk aan het voorgaande jaar 1925. de lonen van de kleermakers blijven gelijk. de aandeelhouders zijn goed voor totaal fl.94.000,-. De grootsten zijn A. Spaander fl.18.000,-. Jb. Aris fl.17.000,-. J. Koster fl.17.000,-. W. Nordemann fl.11.000,- en P. Stapel met fl.10.000,-. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders wordt uitvoerig stil gestaan bij de malaise onder de middenstand.

De werkloosheid neemt toe en grote groepen burgers leven in armoede. Hoewel het kledingmagazijn ook een veer heeft gelaten, is toch besloten tot uitbreiding van de winkel in Hoorn. Adjunct-directeur Nordemann, inmiddels groot-aandeelhouder, ergert zich aan het feit dat de winst op de verkoop van het winkelpandje Langestraat 8, vijf jaar eerder, in de centrale boekhouding is verzwegen en die winst is uitbetaald aan de toenmalige aandeelhouders. Dat had nooit mogen gebeuren. Andries Spaander erkent het nu als een ernstige fout, maar zegt dat er nooit kwader trouw in het spel is geweest. Hij biedt Willem Nordemann zijn excuus aan voor de gang van zaken.

Reden van de 'boekhoudkundige dwaling' zijn de onduidelijk regels van de statuten. De algemene vergadering besluit daarop dat de hele zaak moet worden aangemerkt als 'een administratief abuis'. De statuten worden aangepast. Het is de eerste keer dat de emoties hoog oplopen tijdens een vergadering van aandeelhouders van Spaander N.V. Inmiddels is de heer Lieve als vaste accountant aangesteld. Hij zal orde op zaken stellen en richtlijnen opstellen om misverstanden rond de toepassing van de statuten te voorkomen.


De opening van de geasfalteerde Langestraat is vooral een feest voor notabelen.
LANGESTRAAT KRONIEK

1926

*Op 29 april rijden Wijnand Bakker en Cecilia Kerssens in een koets door de met vlaggen, wimpels en groen versierde Langestraat naar het stadhuis. Het is het eerste stel dat over het geasfalteerde wegdek richting trouwzaal rijdt en daar in de echt wordt verbonden.

* Een dag eerder verschijnt een speciale Langestraatkrant. Deze feestuitgave gaat in op de historie van de straat en bestaande winkels en bewoners. Burgemeester Wendelaar knipt bij de Mient een lint door.

De eerste burger spreekt woorden van bewondering voor de werklieden van de 'Asphalt-block-Societe' en winkeliers die zoveel geduld hebben gehad en overlast hebben moeten tolereren. En: 'Als het getij verloopt dienen de bakens te worden verzet en omdat de straat geheel van karakter was veranderd en winkelstraat is geworden kon 't niet uitblijven of het oude moest verdwijnen'.

*Het jaar 1926 kenmerkt zich ook door de opening van de Openbare Bibliotheek in de voormalige herberg 'Het Moriaanshoofd' naast het stadhuis. De ingang van de voorname leeszaal is in de Langestraat. De nieuwe behuizing is een enorme verbetering in vergelijk met het vervallen gebouw in de Doelenstraat. De bovenverdieping van 'Het Moriaanshoofd' is in gebruik bij het gemeentelijk archief en het Stedelijk Museum. De expositieruimte van het museum is aan de Breedstraat, achter het stadhuis.

*Kappersbaas Harry van de Schilden komt negatief in het nieuws, als zijn voormalige knecht T. Bos in een advertentie bekend maakt, ontslag te hebben genomen omdat zijn baas laster over hem hem heeft verspreid. Bos begint voort zichzelf een kapperswinkel: in de Langestraat.  

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht