HISTORISCH NIEUWS

Willem Nordemann besteedt veel aandacht aan zijn etalage.
1925 - NORDEMANN MAG MOTOR INRUILEN VOOR AUTO
Geplaatst op 01/2011

Het jaar 1925 start met het oplossen van een conflict met accountant H. Pisart uit Alkmaar over de hoogte van zijn declaratie. Het gebeurt tijdens een ingelaste vergadering van de commissarissen over het rapport van de accountant, dat handelt over de overdracht in de N.V. van bezittingen uit de oude vennootschap.

Er ontstaat wrevel tussen de oude vennoten die het kledingbedrijf hebben gesticht en de nieuwe vennoten. De nieuwelingen zien hun ingelegde kapitaal met fl.9000,- slinken. 'Het geconstateerde verschil geeft veel ontevredenheid onder de nieuwe aandeelhouders', aldus de notulen van de vergadering van 21 januari 1925.

Voorzitter Avis, burgemeester van Midwoud, past op vaardige wijze zijn bestuurlijk ervaring toe en strijkt het conflict glad middels een motie. Het verlies van de fl.9000,- wordt onder alle commissarissen gedeeld.

De nettowinst over 1924 bedraagt ruim negenduizend gulden. Als directeur Spaander voorstel vier procent dividend uit te keren, gaan de overige commissarissen daar niet mee akkoord. De algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen. Een tweede voorstel van Spaander in Hoorn het gebouw van de Noord-Hollandse Bank te kopen voor fl.8000,- wordt ook doorverwezen naar de algemene vergadering.

Aan het eind van de tumultueuze vergadering deelt Avis mee zijn voorzitterschap neer te leggen 'gezien de behandeling die ik heb ondergaan'. De algemene vergadering, drie maanden later, keurt beide voorstellen goed. Avis wordt herbenoemd als commissaris. Piet Stapel Czn. weigert het voorzitterschap. Jan Koster neemt uiteindelijk de voorzittershamer over van Avis. Grondbezitter Koster is met fl.18.000,- grootaandeelhouder van Spaander en 'man van het eerste uur'. Als bestuursvertegenwoodiger uit Alkmaar is Frans Hendrik Holzmuller (leraar aan de RHBS in Alkmaar) benoemd tot commissaris.

Nordemann verzoekt schriftelijk tot de aankoop van een auto voor het bezoek aan klanten: 'De motor beantwoordt niet aan dit doel'. Hij krijgt toestemming maximaal fl.600,- te besteden voor een luxe auto. De adjunct-directeur uit Alkmaar wil ook graag dat zijn provisie over de omzet omhoog gaat. Daarover wordt vooralsnog geen beslissing genomen.


Ook de hardstenen stoepen verdwijnen.
LANGESTRAAT KRONIEK

1925

*Niets is veranderlijker dan de politiek. De redactie van de Alkmaarsche Courant noemt het voorstel van het college van b&w de Langestraat te asfalteren en de hardstenen stoepen en smeedijzeren hekken en kettingen te handhaven 'belachelijk'. Wel betumasfalt voor het wegdek en geen mieuwe trottoirs, dat is helemaal verkeerd, schrijft de krant. Heel Alkmaar bemoeit zich inmiddels met de herinrichting van Alkmaars voornaamste winkelstraat. Voor- en tegenstanders van asfalt komen in de krant uitvoerig aan het woord. Rolschaatsers zien een prachtbaan in het verschiet. Het PEN maakt bezwaar tegen sloop van de hardstenen stoepen omdat er dan nieuwe leidingen moeten worden gelegd. Op 1 oktober hakt de gemeenteraad de knoop door. De straat wordt geasfalteerd. De stoepen, met hekjes en kettingen, verdwijnen. Daar komen tegels voor in de plaats. Na vele jaren discussie is de kogel door de kerk.

*Het meest succesvolle winkelbedrijf in de Langestraat is 'Het Alkmaarsch Warenhuis', tussen Houttil en Achterstraat. De winkel heeft in de Langestraat drie panden in gebruik en loopt door met etalages in de Achterstraat. In februari gaat de zaak dicht en worden de oude panden gesloopt. Zeven maanden later staat er een nieuw warenhuis. Het publiek vergaapt zich aan het moderne interieur, de luxe verlichting, de prachtige glimmende parketvloer en de duizenden artikelen.

*De twee bioscoopexploitanten in de Langestraat maken zich ernstig zorgen over de Bioscoopwet. Deze gaat 13 oktober in. De exploitanten in een advertentie: 'Zult gij, die 85 procent van het vrijheidslievend volk van Nederland uitmaakt, U onder curatele van de calvanistische regering, die slechts de overige vijftien procent vertegenwoordigt, laten stellen? Neen, dat mag nooit gebeuren!'. Het protest zal weinig indruk maken op politiek Den Haag.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht