HISTORISCH NIEUWS

Spaander belooft geen oorlogsgoederen te verkopen.
1922 - ALGEHELE MALAISE STAGNEERT GROEI WINKELS
Geplaatst op 11/2010

De uitslag van het eerste accountantsonderzoek naar de financiële stand van zaken bij Spaander & Co is voor de directeur en commissarissen zeer leerzaam. De oude firmanten hebben sinds de oprichting van het bedrijf te hoge winstuitkeringen gehad (totaal fl.24.335,-.). De schulden zijn te laag ingeschat, de panden te hoog getaxeerd en de goederen te hoog gewaardeerd. Een duidelijk voorbeeld van een (te) snel groeiende onderneming en een onervaren boekhouder.

De raad van commissarissen besluiten orde op zaken te stellen.  Wel vinden ze de reiskosten van de accountant (fl.300,-) veel te hoog. Daarom zal één van de commissarissen de controle op de boekhouding, aan de hand van het accountantsverslag, op zich nemen.

Het roer gaat inderdaad om. De touwtjes worden strak aangetrokken. De aandeelhouders komen iedere drie maanden bij elkaar. De commissarissen hebben wekelijks contact over de lopend zaken. Er wordt veel vergaderd over wie welke -en waar- de verantwoordelijkheden liggen tussen directeur Andries Spaander en de chef van de succesvolle vestiging in Alkmaar, Willem Nordemann. 

Als de commissarissen voorstellen 10 procent dividend uit te keren, vindt directeur Spaander dat acht procent voldoende is. Het wordt acht procent. De bedrijfsauto wordt verkocht, omdat de onderhoudskosten te hoog zijn. Directeur Spaander moet zich meer bemoeien met de dagelijkse gang van  zaken binnen het bedrijf. Misschien moet hij zijn wethouderschap van de gemeente Hoorn eraan geven. Aldus de commissarissen. Spaander reageert dat hij voldoende tijd steekt in het kledingbedrijf. Hij belooft meer aandacht aan de winkel in Alkmaar te besteden. Dat steekt Nordemann.

De groei van de twee winkels stagneert. In 1922 wordt minder omgezet dan in voorgaande jaren. De algemene malaise dient zich aan. De verkoopprijzen worden verlaagd om de verkoop te bevorderen. Ook is de voorraad nog steeds te hoog gewaardeerd.

De salarissen van de werknemers worden verlaagd en er wordt nog meer bezuinigd.

 

 


Burgemeester Wendelaar.
LANGESTRAAT KRONIEK

1922

 

*De winkeliers in het centrum van Alkmaar zijn half september 1922 eensgezind in het organiseren van een winkelweek. Belangrijkste reden is de jaarlijkse landbouwdag. De winkelweek wordt in de raadzaal door burgemeester Wendelaar geopend. Naast het bestuur van de organiserende middenstanders, zijn alle wethouders en raadsleden, met partner, aanwezig.

De burgemeester zegt het een voorrecht te vinden tegenover ‘een zo zeer gewichtig deel van de bevolking te staan’. Hij noemt de winkelstand ‘de kurk waar de economie op drijft’.

De Langestraat is ‘feeëriek verlicht’ met duizenden lampjes. Alle etalages staan in het teken van de land- en tuinbouwproducten die de centrumgemeente zijn grootste bekendheid geeft, op afstand gevolgd door de kaasmarkt.

*Aan de zuidzijde in de Langestraat, tussen Boterstraat en Payglop, is de winkel in huishoudelijke artikelen en borduurwerk van mejuffrouw J.M.T. Aghina (een bekende amateurkunstrijdster op de schaats). Zelf noemt de winkelierster haar zaak in een advertentie ‘het magazijn van weelde- en huishoudelijke artikelen’. In juli maakt de winkelierster het publiek attent op een ‘hoogst merkwaardige uitstalling’. Nog niet eerder was in Alkmaar een zo kostbare verzameling ‘echte stenen’ tentoongesteld. Opaal, amethist, agaat etc. etc. Iedereen is welkom deze wonderen der natuur te aanschouwen.

*Op de hoek Langestraat-oostzijde Houttil, opent Jan Egger een kledingwinkel in het pand waar kledingwinkelier Fortuin jarenlang zaken deed. Aan de overkant begint Hendrik de Lange een behangerij en stoffeerderij.

 

 

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht