HISTORISCH NIEUWS

In 1918 is de omzet 40% hoger dan in het voorgaande jaar.
1918 - WINKELS SPAANDER AANGESLOTEN OP ELEKTRICITEITSNET
Geplaatst op 07/2010

Andries Spaander moet half maart 1918 alle zeilen bijzetten om zijn vennoten te overtuigen, dat de overschrijding van het bankkrediet met duizend gulden komt door aflossing van de schulden aan bestuursvoorzitter burgemeester Avis. Opnieuw is de omzet in 1918 ‘aanmerkelijk gestegen’ in vergelijk met het voorgaande jaar.

Beide winkels hebben in drie maanden samen fl.58.510,- omgezet. Een jaar eerder was de totaalomzet nog fl.52.787,-. De bijdrage uit de Alkmaarse Langestraat is nog bescheiden (fl.11.800,-).

Directeur Spaander wordt door zijn bestuur fors beloond voor zijn beleid en inzet. Hij krijgt fl.1510,- provisie. Het dividend wordt bepaald op tien procent. De aandeelhouders stemmen in met het voorstel de winkels in Alkmaar en Hoorn aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

De kleermakers van Spaander mode beginnen de morren. Ze willen een duurtetoeslag van 25%, conform de eis van de landelijke kleermakersbond. Door de oorlog zijn de voedselprijzen enorm gestegen. Het bestuur geeft Spaander groen licht te onderhandelen met de kleermakers. Hun weekloon staat op fl.30,-. De onderhandeling verlopen stroef en duren het hele jaar.

De firma Spaander wordt omgezet in een N.V. zodat er ruimere geldmiddelen kunnen worden geworven om de winkels uit te breiden. Voorzitter en belangrijkste geldschieter Avis stelt voor aandelen uit te geven tot fl. 100.000,-. Andries Spaander twijfelt. De missie gaat echter door. Binnen de kortste keren is de ton volgestort. Er is nu voldoende financiële ruimte voor uitbreiding van de winkels.

Het personeel van de kledingzaken deelt mee in het koperen jubileum van de ‘N.V. Kleedermagazijn voorheen A. Spaander & Co te Hoorn’. Iedereen krijgt een extra weekloon. Voorzitter Avis betreurt het dat zijn medebestuursleden een groot jubileumfeest afwijzen. De zaken lopen immers zo goed. De meerderheid van het bestuur vindt dat de economische situatie van het land dwingt soberheid te betrachten.


Raadslid Jan Westerhof.
LANGESTRAAT KRONIEK

1918

 

*Dinsdag 5 maart 1918 spreekt het socialistische raadslid Jan Westerhof burgemeester Gerrit Ripping toe op het bordes van het stadhuis ion de Langestraat. Westerhof is fractievoorzitter van de SDAP-fractie in de gemeenteraad. Op straat, voor het bordes, zingen honderden demonstraten strijdliederen. De reden van de demonstratie is het gebrek aan levensmiddelen. De neutraliteit van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog eist zijn tol. Burgemeester Ripping zegt de menigte toe de zaak in de gemeenteraad te behandelen. De klacht is dat groothandel Holsmuller aan de Voordam de distributie van dagelijkse gebruiksmiddelen bewust stagneert. Eerder die avond is er een protestvergadering in de Harmonie geweest.

*Drie maanden later verzamelen zich vijftig vrouwen aan het oosteinde van de Langestraat op de Stenenbrug om te protesteren tegen de onbillijke verdeling van zeep onder de gezinnen. Op het stadhuis wachten locoburgemeester De Wit en de politiecommissaris de vrouwen op voor ontvangst. Diezelfde dag trekt een tweede groep vrouwen door de Langestraat. Nu gaat het over het afsluiten van gas bij gezinnen die traag zijn in betalen van de rekening. Het gist in Alkmaar. Ook nadat in augustus een einde komt aan de oorlog gaan de demonstraties door. Gebrek aan levensmiddelen blijft nog lang voortduren.

Iedere maand publiceert Hans Koolwijk een pagina met geschiedenis van Spaander Mannenmode.
Reageren, of weet je misschien ook iets over Spaander geschiedenis mail ons op info@spaandermode.nl

« terug naar overzicht